به کجا باید رفت؟

به کجا باید رفت

بعدازاین خاطره ها

بعدازاین خاطره هایی که همه هستی من ازآنهاست

من به هرجاکه قدم بگذارم

همه جاچهره توست

همه جاخنده ی توست

همه جا خاطره دارم باتو

تو بگو به کجا بایدرفت

/ 0 نظر / 6 بازدید