کسی را پیدا کنید که...

کسی را پیدا کنید که:

هیچگاه از بوسیدن شما خسته نشود,وقتی احساس حسادت میکنید شما را در‌آغوش بگیرد, وقتی عصبانی هستید شمارا درک کند وساکت بماند,وقتی حالتان خوب نیست دستتان را بگیرد,آینده خودرا با شما تصور کند وبرایش برنامه ریزی نماید.

وقتی چنین کسی را یافتید...هرگز رهایش نکنید!

/ 0 نظر / 53 بازدید