جمعه ای دیگر گذشت...

 

برگرد,بی تو فضا وانمیشود

یک شاخه یاس عاطفه پیدانمیشود

درصفحه دلم تو نوشتی صبورباش

قلبم غبار داردومعنا نمیشود

بی تو شکست پنجره ی روبه آسمان

غم در حریم آبی دل جا نمیشود

دریای توپناه نگاه شکسته است

هردل که مثل قلب تو دریا نمیشود

میخواستم بچینم از آن سوی دل گلی

اما بدون تو که گلی وانمیشود

دردیست انتظار که درمان آن تویی

این دردتلخ بی تو مداوا نمیشود

"یا صاحب الزمان"

/ 0 نظر / 11 بازدید