کربلا

عاقبت مدفن ما دشت بلا خواهدشد

قبله ی سوم ما کرببلا خواهدشد

برف سهل است اگر سنگ ببارد هرشب

مجلس گرم عزای تو به پا خواهدشد

امروز اول محرمه وجمعه ای که باز بدون یار گذشت

التماس دعا

/ 0 نظر / 5 بازدید