عشق

توهمان عشق منی که به هرجا که نظر میکردم

چهره ی ماه تورا میدیدم

ودلم در هوس گرمی آغوش پر از مهرتوباز

مثل پروانه چه پرپرمیزد...

/ 2 نظر / 8 بازدید