خیلی دلم گرفت...

 

 

خیلی دلم گرفت!

ایکاش مرده بودم واین زخم کهنه بود

ایکاش من نبودم واحساس هم نبود

اندازه تمامی دنیا دلم گرفت

توساده فراموش میکنی ستاره را

تودرهوس روشن من آب میشوی

حتی حقیقتی که میان من وتو هست

رنگ خیالی احساس من به توست

وقتی تو رفتی وستاره غروب کرد

خیلی دلم گرفت!

/ 0 نظر / 11 بازدید