باران

بازباران بارید خیس شد پنجره ها

مرحبا بر دل ابری بهار

هرکجاهستی باش

آسمانت آبی وتمام دلت از غصه دنیا خالی

امروز شدیدا باران میبارید ومن از صدای رعدوبرق از خواب بیدار شدم خداروشکر که شهرمون رنگ پاکیزگی رو دیدلبخند

/ 0 نظر / 3 بازدید