گاهی اوقات سرتون رو بذارید رومهر,حرف دلتونو به خدا بگید...ازهرچی دلتون گرفته به خدا شکایت کنید...نمیخواد ادبو رعایت کنید...گریه هم نمیخواد.فقط سعی کنید با رازقمون حرف بزنید...التماس دعا

/ 0 نظر / 3 بازدید