دوستت دارم

چقدر بده با یکی دعوات بشه بعد اون برای همیشه ازت خدافظی کنه

از اون بدتر اینه که هرکاری میکنی نمیشه که ازش بدت بیاد و فراموشش کنی

همش دلت آغوشش رو میخواد...اه

/ 0 نظر / 5 بازدید