دلم برایت تنگ میشود.

برای نگاه مهربانت,

که عاشقانه درآسمان چشمهایم,موج میزند.

برای دستهایت,

که گرمترین خورشیدکهکشان ماست.

آه,دلم برایت صدایت تنگ میشود.

چقدردوستت دارم!

چراوقتی که میرسی,دلتنگی هم به بغض می رسد؟

ای کاش میتوانستم بگویم,

که سکوتم از سردی نیست,

از اضطراب نبودن توست                     آه,چقدر دوستت دارم!

/ 0 نظر / 5 بازدید