نسترن

کاش میشد منم مثل خیلیا وقتی یکی میخواد باهام دوست بشه فقط واسه سواستفاده قبول میکردم وبعدازکلی تیغیدن ولش میکردم...

کاش منم مثل خیلیا وقتی دل میشکستم با یه حلالم کن وخدافظ قضیه رو جمع میکردم ومیرفتم پی زندگیم...

کاش منم وقتی رفیقم گریه میکرد وبهم میگفت که پیشش باشم با اینکه میدیدم داره گریه میکنه اصرارداشتم که بگم نه من موندنی نیستم...

کاش منم وقتی یکی دل بستم میشد میتونستم خیلی راحت بذارشم وبرم...

کاش....

اما وقتی فکرمیکنم میبینم چه خوبه که من مثل خیلی ها نیستم نه؟

/ 0 نظر / 4 بازدید