هرچند دیگر..

هرچند دیگرعشقها غیراز هوس نیست

اما دل من جزتوجای هیچکس نیست

                                                گفتی که دل بردیگری بسپارگفتم

                                                آتشفشان,میدان جولان مگس نیست

پس میزنددل جزتوهرکس پاگذارد

دریای طوفانی حریم خاروخس نیست

                                              پیش توسرو قامتم خم شدوگرنه

                                              سیب دلم,آنقدرها در دسترس نیست

درعاشقی چون وچرا معناندارد

اینجاکه ماهستیم راه پیش وپس نیست

                                             کوه غرورم را برایت خردکردم

                                             این هم بهای عشق من,هرچندبس نیست

/ 1 نظر / 4 بازدید
malihe

salam nastaran jan karam dashti? khoshhal shodam bhm sar zadi in emaile mane sayeh_2021@yahoo.com