تورفتی

هنوز باورندارم که زندگیم از ت خالی شده

اصلا مگه زندگیه من به جزتو چیزدیگه ایم بود؟

همیشه وقتی میخواستم صدات کنم میگفتم"زندگیم"...

ولی حالا تو رفتی ومن دیگه زندگی ندارم

یه روز بهم گفتی:هرچیز زمانی دارد/نفس هم که باشی,دیربرسی من رفته ام"

من دیر رسیدم یا تو زودرفتی؟

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید