عاشق بمان

سختی ذندگی تو این روز بودن است                    

فرداکه می روی همه آرام بودن است

سخت است اگرنبودن او,باز,مانده ای                   

  دراین بهارو,از دل بیمار خوانده ای

سخت است اگرندیدن او,عاشقی که هست            

دیوارموج هست ولی قایقی که هست

پیمانه ای بنوش وبساز ونمان غمین

برگردوزندگی کن وعاشق بمان ,همین!

/ 0 نظر / 3 بازدید