مرحم

خدایا جای سوره ای به نام عشق درقرآن خالیست که اینگونه آغاز شود:وقسم به

روزی که دلت را میشکنند وجز خدایت مرحمی نخواهی یافت.......

/ 0 نظر / 8 بازدید